BTC IN DREAMING WITH TIME CIRLE TO 10/10/2022

2022-02-16 11:35:33
Coin Spot
BTC IN DREAMING
Read More >>

BTC Analysis on 6-month timeframe first of 2022

2022-02-16 11:35:15
Coin Spot
Needed BTC price action and pattern analysis for the first 6 months of 2022
Read More >>

Future #0010

2022-02-22 15:34:59
"F" Future & Forex
Only 1 case for BTC drop and seller
Read More >>

Forex #0001

2022-02-18 04:21:47
"F" Future & Forex
Sell @ xau
Read More >>

Future #0011

2022-02-18 04:19:54
"F" Future & Forex
Buy @BTC 39500- 40500
Read More >>

Spot - OMG - 0001 / 22

2022-03-06 01:48:09
Coin Spot
Time:2-8 months
Read More >>

BTC 2/3 to 8/3/2022

2022-03-05 02:09:43
"F" Future & Forex
Sell @BTC : 43000-44000
Read More >>

BTC Daily analysis from 1/3 to 28/Jun

2022-03-05 02:13:21
Coin Spot
We have 2 case here.
Read More >>

001 HDG

2022-03-05 02:24:56
Stock
Good luck and safe trade. Do Trung Quan.
Read More >>

0009 - VRE (Vincom retail)

2022-03-05 02:26:12
Stock
Confirm up: 32800
Read More >>

0013 - TVD (vinacomin vang dan)

2022-03-05 02:29:12
Stock
Buy zone:12500-13900
Read More >>

SPOT - DIA - 0002 / 22

2022-03-06 01:47:06
Coin Spot
Take profit: Minimum X3 for new cirle.
Read More >>

CKVN - CEN - 0020 / 2022

2022-03-09 06:55:50
Stock
Vung mua vao: 13200-14500
Read More >>

KVN - VNI - 0022 (Cập nhật tuần 1 tháng 3)

2022-03-10 00:28:00
Stock
Cap nhat VNI tuan 1 thang 3 /2022
Read More >>

CKVN - VNM - 0021 /2022

2022-03-10 02:46:07
Stock
CKVN - VNM - 0021
Read More >>

CKVN- FTM - 0030

2022-03-26 05:06:06
Stock
Buy in: 5680-6550 Cut 50% if 1day go under 4900 Buy back all in 50% at 2000-3000 Target follow chart!
Read More >>

CKVN- FTM - 0030

2022-03-26 05:06:18
Stock
Buy in: 5680-6550 Cut 50% if 1day go under 4900 Buy back all in 50% at 2000-3000 Target follow chart!
Read More >>

CKVN - BVH - 0031

2022-03-26 05:07:46
Stock
Follow me to receive email notification when we have updated with BVH
Read More >>

CKVN - CKG - 0032

2022-03-26 05:10:20
Stock
Vung mua: 32-34 Bao cho admin neu gia tut duoi 30 Thoi gian du kien phai tang hoac tang xong 9/5
Read More >>

CKVN- GEG - 0035

2022-03-26 05:11:15
Stock
Diem mua: 232 -255 Dung lo hoac bao admin dca khi gia tut duoi 21 Muc tieu: 318 - 37
Read More >>

CKVN - LDG - 0036

2022-03-26 05:13:12
Stock
Option 1: Các bạn dải tiền mua từ 22 về tận 9 tới tháng 11 năm nay. Option 2: Đợi giá vượt 27 thì chúng ta tìm điểm mua vào. Vì khi đó có nghĩa là nó chạm 15 là đủ điều kiện điều chỉnh rồi không cần về dưới 15 nữa.
Read More >>

SPOT - RUNE - 0006

2022-03-26 05:15:17
Coin Spot
Follow chart with stop and target level Good luck and safe trade.
Read More >>

BTC idea from 26/mar to 11/apr

2022-03-26 05:17:02
"F" Future & Forex
This is my idea about BTC from 26/3 to 11/4. Like and comment if you agree with this. Thank you!
Read More >>

CKVN - C4G - 0024

2022-03-26 05:18:54
Stock
Mua sau 13h ngay 14/3/2022 Mua them khi gia vuot 23.5 Gia tut duoi 19.2 tim diem thoat sau.
Read More >>

CKVN - VGI - 0023

2022-03-26 05:20:35
Stock
Do Trung Quan
Read More >>

CKVN - VNM - 0021

2022-03-26 05:21:35
Stock
Vung mua: 7x Dung lo hoac doi muc trung binh gia khi gia tut duoi 69 Target : 90 / 120 /140 và hold
Read More >>

CKVN - VNI - 0022

2022-03-26 05:23:34
Stock
Cap nhat VNI tuan 1 thang 3 /2022 Danh theo chart. Follow chart
Read More >>

ckvn - bvb - 0022

2022-03-26 05:25:24
Stock
Mua luon 30%: 19xxx Mua 30%: 185 Mua 40%: 175 Target: 22 / 245 /29 /33
Read More >>

CKVN - CEN - 0020

2022-03-26 05:26:35
Stock
Vung mua vao: 13200-14500 Muc tieu so 1: 22.415-26.334 Thoi gian du kien: 25/5 - 15/8
Read More >>

SPOT - BNB - 0003 / 22

2022-03-26 05:27:33
Coin Spot
DTQ.
Read More >>

BTC Daily analysis

2022-03-26 05:28:45
Coin Spot
We have 2 case here. case 1: Up to 53-60k (Confirm level is 46000) - daily close Case 2: Down to 24k (stop must be 46000- daily closed)
Read More >>

TC: Re-up from 14/4/2022

2022-05-09 04:25:42
"F" Future & Forex
his chart i analysis from with 2 time fram is 1day and 1 hour charting. Today i re-up it with result and update at time frame 1h
Read More >>

BTC 31/5/2022 Analysis

2022-06-02 01:19:11
All ARTICLES
As you can see, we are running a triple triple with wave Y. 535zz I will update if we have any changes
Read More >>

STOCK - DST - 0053

2022-08-29 17:30:32
Stock
Mình tìm thấy 1 mã có thể lướt sóng được ở tuần sau. Mọi người mua quanh 6.7 hoặc đua trần luôn sáng thứ 2 ngày 4/7. Dừng lỗ nếu giá tụt dưới 6.3 (6%). Mục tiêu mình sẽ update sau
Read More >>

BTC last wave correction (5-c)

2022-09-03 00:06:30
"F" Future & Forex
Sell: 24680 Stop: 24710 (if daily close above this level) TP: 15000 TP: 10000
Read More >>
Free

BTC IN DREAMING WITH TIME CIRLE TO 10/10/2022

BTC IN DREAMING

Free

BTC Analysis on 6-month timeframe first of 2022

Needed BTC price action and pattern analysis for the first 6 months of 2022

Free Win

Future #0010

Only 1 case for BTC drop and seller

Free Loss

Forex #0001

Sell @ xau

All Articles

1-Year Subscription

Platinum package

$1,249

 • Including all remaining 4 groups
 • + Coin Future
 • + Coin Spot
 • + Forex (Only gold)
 • + Stocks

You get signals of all packages including up to 132 to 220 signals for BTC. 132 to 220 yellow signals. Along with Coin Spot daily and stock analysis.

1-Year Subscription

Stocks VN

$599

 • 1 VNI analysis at the beginning of the week
 • 1 VNI update every Wednesday
 • 3 surf analysis for the week (T0 - h1)
 • 2 analysis or update 1 day time frame on 2 exchanges hnx and hose (d1)

You will get 1 weekly VNI analysis and 1 update on Wednesday on multiple timeframes h4 and d1. 3 surf analysis for the week (T0 - h1). 2 buy/sell analysis and update on 2 exchanges hnx and hose 1 day frame

1-Year Subscription

Forex

$599

 • 132-220analysis of XAU/USD 1 year
 • 12-20 analysis of XAU/USD 1 month
 • 3-5 phân tích XAU/USD 1 week

You will receive 3 to 5 Forex and Future coin market analysis every day in the morning or afternoon UTC +7. 1 month you get 20-40 analytics and updates. Total 1 year you will get 120-240 analysis of forex market + Future coin (In case the order is still active, we only update it, not open a new analysis).

1-Year Subscription

Spot Coin

$599

 • Free consultation 02 coins 1 month
 • Buy-in volatility warning
 • Selling volatility warning
 • 03 analysis for altcoins per week
 • + 1 mid-week update

You will get any 2 coin advice in 1 month, Altitude Hold and Buy Volatility Alert. Market volatility warning sell usdt. 03 analysis for altcoins at the beginning of each week and updated every Wednesday.

1-Year Subscription

Future Coin

$599

 • 132-220 analysis of BTC/USDTP 1 year
 • 12-20 analysis of BTC/USDTP 1 month
 • 3-5 analysis of BTC/USDTP 1 week

You will receive 3 to 5 analysis of the future market (btcusdtp ) Monday through Friday at UTC +7 AM or PM time frame each week. 1 month you will get 12-20 analysis and updates. Total 1 year you will receive about 132-220 including analysis and updates for the futures market. (In case the order is still active, we only update it, not open a new analysis).

4-Month Subscription

Khóa học phân tích từ cơ bản tới nâng cao

$2,249

 • Sau quá trình học cơ bản, các bạn sẽ được học tiếp lên nâng cao hơn.
 • Đọc tâm lý thị trường qua lý thuyết dow và hành động giá
 • Sóng Elliot từ cơ bản tới nâng cao
 • Sóng Elliot và Fibonacci nâng cao
 • Phân tích khối lượng giao dịch nâng cao

🌹 Khi tham gia lớp từ cơ bản tới nâng cao. Bạn được tăng full các gói tham gia 4 nhóm tín hiệu trị giá 2400usd /1 năm

2-Month Subscription

Khóa học phân tích sơ cấp

$750

 • Nhằm định hướng cho các bạn trở thành nhà giao dịch có tư duy đúng với 4 giai đoạn.
 • Giai đoạn 1: Tìm hiểu về các dạng thị trường và từng nguyên lý
 • Giai đoạn 2: Học các đọc biểu đồ cơ bản bao gồm nhận biết xu hướng thị trường, tìm vùng cung cầu.
 • Giai đoạn 3: Học phân tích thị trường và tâm lý đám đông qua 58 bộ nến từ cơ bản tới nâng cao
 • Giai đoạn 4: Học cách sử dụng Fiboancci chuyên nghiệp
 • Giai đoạn 5: Kết hợp các kiến thức đã học để có 1 set up giao dịch

🌹 Khi tham gia lớp từ cơ bản . Bạn được tặng 1 gói tín tham gia nhóm tín hiệu miễn phí trị giá 14tr vnđ / 1 năm

© Ulambo